Integritetspolicy

Integritetspolicy
Introduktion
Svensk Idrottssupport arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din
användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina
personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella
förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats. 
  
Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Svensk Idrottssupport AB (”Svensk Idrottssupport”), är personuppgiftsansvarig för de
personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet
med PuL, personuppgiftslagen (1998:204), som är den svenska implementeringen av
EU:s dataskyddsdirektiv (95/46/EG).  
  
Vad för slags personuppgifter samlar vi in?
Vi samlar in personuppgifter som du skickar till oss, t.ex. när du gör beställningar,
kontaktar vår kundtjänst eller deltar i tävlingar. De personuppgifter som du skickar till oss
kan till exempel omfatta kontaktinformation, födelsedatum och betalningsinformation.
Dessutom kan vi samla in vissa personuppgifter från externa källor, t.ex.
kreditupplysningar och adressuppdateringar.  
  
Hur använder vi dina personuppgifter?
 • Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:
 • För att skapa och hantera ditt personliga konto på Svensk Idrottssupport
 • För att bearbeta dina beställningar och returer via våra onlinetjänster
 • För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med leveransen av dina varor
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster
 • För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger
 • För att informera vinnarna i tävlingar som arrangeras online
 • För att hantera ditt konto genom att utföra kreditkontroller
 • För att göra analyser så att vi kan ge dig relevanta marknadsföringserbjudanden
 • och information
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp
 • online
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och
 • tjänster
 • För att testa och förbättra våra system som tillhandahåller våra tjänster
 • För att förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster 
Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller
så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.  
  
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst (gratis en gång om året) begära information om de
personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller
irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina
uppgifter då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler,
eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel
obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda
uppgifterna för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss genom att mejla till
info@greenmachine.se  
  
Vem har tillgång till dina personuppgifter?
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för
marknadsföringsändamål till tredje part utanför Svensk Idrottssupport. Uppgifter som
vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster
till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av
nyhetsbrev och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller,
identitetskontroller och indrivning av fordran.
    
Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från
förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra
säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.
För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta
innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter
inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat
betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för
köp. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.  
  
Cookies
En cookie (kakfil) är en liten textfil som sparas på din dator eller mobila enhet och hämtas
därifrån vid senare besök på den aktuella webbplatsen. Svensk Idrottssupport använder
cookies för att förbättra och förenkla ditt besök. Vi använder inte cookies för att lagra
personuppgifter eller för att sprida uppgifter till tredje part.
  
Du kan enkelt radera cookies från din dator eller mobila enhet via webbläsaren. För
instruktioner om hur du hanterar och raderar cookies, gå till alternativet "Hjälp" i din
webbläsare. Du kan välja att avaktivera cookies eller få en avisering varje gång en ny
cookie skickas till din dator eller mobila enhet. Observera att du, om du väljer att
avaktivera cookies, inte kommer att kunna utnyttja alla funktioner på vår webbplats.  
  
Cookies från tredje part
Vi använder cookies från tredje part för att samla in statistik i samlad/aggregerad form i
analysverktyg som Google Analytics och Core Metrics. De cookies som används är både
permanenta och tillfälliga cookies (sessionscookies). Dessa permanenta cookies sparas
som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.  
  
Länkar
Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi inte har kontroll över. Vi
ansvarar inte för sekretesskyddet eller innehållet på dessa webbplatser, utan vi
tillhandahåller dessa länkar för att göra det enklare för våra besökare att hitta mer
information om specifika ämnen.